Ochrana osobných údajov

Zásady ochranných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len: „nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o chrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane osobných údajov“) a v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

Účel poskytnutia osobných údajov

Osobné údaje poskytnuté fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu s internetovým obchodom www.onlineobraz.cz budú spracované za účelom:

 1. a) vybavenia objednávky, t.j. potvrdenie objednávky, vystavenie daňového dokladu – faktúry, doručenie tovaru
 2. b) v prípade zaregistrovaných používateľov pre registráciu a využívanie vernostných výhod
 3. c) v prípade súhlasu so zasielaním reklamných informácii za účelom propagácie internetového obchodu www.onlineobraz.cz a jeho produktov
 4. Aké osobné údaje spracovávame?
 5. a) osobné údaje potrebné k vybaveniu objednávky:

– krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.

 1. b) osobné údaje potrebné k registrácii:

– krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo.

 1. c) osobné údaje potrebné k zasielaniu reklamných informácii:

– e-mailová adresa

Ak sa registrujete cez sociálne siete (Facebook, Google accounts), tak aj údaje, ktoré nám poskytnú dané sociálne siete, napr.: pohlavie a dátum narodenia. Nesnažíme sa získať iné údaje o používateľoch, ako tie, ktoré oni sami do systému zadajú (resp. súhlasia z ich prenosom zo sociálnej siete), alebo prácou so systémom vytvoria.

 1. Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

K osobným údajom majú prístup len sprostredkovatelia, bez ktorých činnosť www.onlineobraz.cz nebola možná. Medzi týchto patria:

 1. a) administrátori, programátori a konzultanti, ktorí pracujú pre nás, ale formálne nie sú našimi zamestnancami
 2. b) externý dodávateľ účtovných služieb
 3. c) poskytovateľ webhostingových služieb
 4. d) prepravná spoločnosť:  UPS – IN TIME s.r.o.

Všetci sprostredkovatelia sú zaviazaní neumožniť použitie údajov na iný účel.

Po skončení účelu spracúvania možno osobné údaje ďalej spracúvať len v nevyhnutnom rozsahu na účely štatistiky, čo sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom spracúvania a zároveň je prevádzkovateľ povinný označiť ich, anonymizovať ich, ak tým možno dosiahnuť účel spracúvania a zlikvidovať ich ihneď ako sa stanú nepotrebnými.

Ak to bude prikazovať zákon, môže sa stať, že budeme nútení niektoré údaje sprístupniť inej osobe (napr. polícii).

 1. Osobné informácie pri platbách za tovar cez elektronické bankovníctvo

Ak na zaplatenie tovaru v našom internetovom obchode využívate niektorú z verzií ponúkaného elektronického bankovníctva, neprichádzame do kontaktu so žiadnymi údajmi ako sú prihlasovacie údaje. Platby sú realizované priamo na stránkach banky. Tá nám poskytne informáciu o úspešnosti platby a Vaše meno a číslo účtu, aby sme vedeli identifikovať platbu.

 1. Zaobchádzanie s osobnými údajmi

Osobné údaje budeme chrániť pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. Osobné údaje budeme spracovávať v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu. Osoby, ktoré prídu do kontaktu s osobnými údajmi, budú oboznámené s tým ako ich majú spracovať.

 1. Správnosť osobných údajov

Osobné údaje, ktoré nám fyzická osoba poskytne, musia byť správne. V prípade zistenia, že nám bol poskytnutý nesprávny údaj alebo dôjde k zmene osobných údajov, treba to oznámiť. Vaše údaje budeme spracovávať správne a v prípade zmeny, ich budeme aktualizovať.

 1. Odstránenie osobných údajov

Ak chcete odstrániť všetky vaše osobné údaje, musíte si zrušiť vaše konto. Ak chcete zrušiť vaše konto, napíšte nám na info@onlineobraz.cz.

 1. Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov

Niektoré vaše práva (napr. opravu alebo vymazanie údajov) môžete uplatniť prostredníctvom napísaním mailovej správy na adresu info@onlineobraz.cz. Ohľadom vašich oprávnených žiadostí, ktoré nie je možné realizovať automatizovane prostredníctvom stránky onlineobraz.cz, nás môžete kontaktovať doleuvedeným spôsobom. Súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý ste nám poskytli, môžete písomne odvolať napísaním mailovej správy na adresu info@onlineobraz.cz.

 1. Použitie cookies

Internetové stránky prevádzkované spoločnosťou ORYX, s.r.o. používajú cookies a podobné technológie, pre poskytnutie lepších služieb svojim zákazníkom. Tento dokument vysvetľuje, čo sú cookies, ako ich stránky používajú a ako môžete používanie ovplyvniť Vy.

 

Čo sú cookies?

Cookies sú zvyčajne malé textové súbory, ktoré sú vytvorené prehliadanou internetovou stránkou a uložené vo Vašom zariadení (napr. Váš počítač, smartfón, tablet alebo iné zariadenie, z ktorého pristupujete na internetovú stránku). Informácie používame výhradne na zlepšenie poskytovaných služieb.
Viac informácií o cookies nájdete na www.allaboutcookies.org.

Použitie cookies na stránkach

Cookies, ktoré používame, môžeme rozdeliť do niekoľkých skupín. Slúžia na:

 • zabezpečenie základnej funkčnosti
 • zabezpečenie rozšírenej funkčnosti
 • monitorovanie a analýzu

Nevyhnutné cookies zabezpečujú základnú funkčnosť internetovej stránky / internetového obchodu. Umožňujú napríklad užívateľom prihlásiť sa alebo vkladať produkty do nákupného košíka. Jedná sa o cookies, ktoré sú používané jadrom nášho systému. Bez týchto cookies, by ste si naše stránky nevedeli prezerať.

Rozšírená funkčnosť – cookies, ktoré zabezpečujú jednoduchšie prehliadanie stránok. Umožňujú nám pamätať si vaše preferencie, ako je napríklad zatvorenie plávajúceho okna. Pomocou nich môžeme poskytovať online chat.

Monitorovanie a analýza – Cookies nám umožňujú monitorovať a analyzovať počet a aktivitu užívateľov na stránkach. Umožňujú zistiť, či ste nový alebo stály zákazník. Spoznávajú ako ste objavovali stránku, aký je Váš pohyb po nej. Nemusíte sa ale báť, všetky tieto informácie sú dostatočne anonymné a nepredstavujú pre Vás žiadnu hrozbu. Zabezpečujú, že na stránke sa zobrazujú informácie, o ktoré máte záujem. Napomáhajú nám v poskytovaní relevantnej reklamy a monitorovaní, ako je reklama účinná. Iba na základe týchto informácií sme schopní naše stránky upravovať tak, aby nakupovanie a prehliadanie bolo pre Vás zážitkom. Cookies aplikácie tretích strán : http://www.heureka.sk (http://onas.heureka.sk/resources/attachments/p0/23/pruvodce-svetem-internetovych-susenek.pdf), https://www.doubleclickbygoogle.com (http://www.google.com/policies/technologies/cookies/ , http://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/partners/)

Ako môžete ovplyvniť používanie cookies?

Väčšina internetových prehliadačov štandardne umožňuje používať tieto súbory. Súbory cookies je možné vymazať, zakázať ich uchovávanie alebo povoliť uchovávanie pre konkrétne lokality.
Nižšie uvádzame odkazy na články, o možnostiach nastavenia politiky používania cookies v najobľúbenejších prehliadačoch . Upozorňujeme Vás ale, že zakázaním používania súborov cookies na našich intenetových stránkach, môžete stratíte prístup k určitým funkciám alebo oblastiam jednotlivých webov (nákupný košík, prihlásenie, …).

 

 1. Kontakt na nás

Prevádzkovateľom informačného systému je spoločnosť  ORYX, s.r.o. so sídlom Vodárenská 2, 040 01 Košice,  IČO: 51029651, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I., Vložka číslo: 41998/V
Používatelia informačného systému súhlasia s tým, aby prevádzkovateľ spracúval ich osobné údaje v uvedenom rozsahu. Súhlas je platný na dobu potrebnú pre zrealizovanie požiadavky používateľa a používateľ ho môže kedykoľvek odvolať.

 1. Uchovávanie osobných údajov

Vaše informácie budú uchovávané na čas potrebný z hľadiska splnenia oprávnených a zákonných obchodných potrieb v súlade s našou politikou pre uchovávanie záznamov a s relevantnými zákonmi a inými predpismi na dobu max. 5 rokov.

 1. Údaje maloletých osôb

Táto stránka nie je určená osobám mladším ako 16 rokov. Od žiadnej osoby mladšej ako 16 rokov vedome nezhromažďujeme osobné údaje.