Obchodné podmienky

Obchodní podmínky

ORYX, s.r.o.

Objednání zboží

V našem e-shopu www.onlineobraz.sk mohou objednávku realizovat fyzické i právnické osoby. Zvolením požadovaného zboží, vyplněním objednávky a jejím odesláním zákazník potvrzuje závaznost objednávky a zároveň souhlasí s těmito obchodními podmínkami. Potvrzení objednávky zákazník automaticky obdrží na jim zadanou e-mailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování objednávkového formuláře nebo jako odpověď zaslanou zákazníkem mailem. V některých případech (např: nejasně uvedená dodací adresa nebo neúplné vyplnění objednávkového formuláře atd.) bude zákazník při zpracovávání objednávky kontaktován telefonicky za účelem ověření objednávky.

Ochrana osobních údajů

Ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů č. 428/2002 Z.z. se provozovatel zavazuje postupovat ve smyslu zákona. Odesláním osobních údajů uživatel vyjadřuje svůj souhlas s jejich zpracováním.

Objednatel – fyzická osoba poskytuje své osobní údaje dobrovolně.

Objednatel uděluje souhlas s nakládáním se svými osobními údaji společnosti ORYX, s.r.o. v rozsahu vyplněného registračního formuláře a / nebo objednávky za účelem poskytnutí služeb a dodání zboží. Souhlas je udělen na dobu 2 let po uzavření smlouvy.

Souhlas se zpracováním osobních údajů se poskytuje za účelem poskytování služeb a dodání zboží podle smlouvy i marketingové prezentace společnosti ORYX, s.r.o.

Objednatel je oprávněn kdykoli písemně odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Objednatel prohlašuje, že se plně seznámil se svými právy dotyčné osoby.

 Práva a povinnosti v souvislosti s ochranou osobních údajů se řídí zákonem č. 122/2013 Z.z. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Záruční doba

Na každé zboží poskytujeme záruční dobu 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak, v souladu s platným Obchodním a Občanským zákoníkem. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobku, ne na jeho mechanické poškození.

Cena a způsob dopravy

Dopravu realizujeme pomocí Slovak Parcel Service.

Kurýr – UPS účtujeme cenu při dobírce 119 Kč (v ceně je zahrnuto poštovné a balné) do 1 ks obrazů

každý další obraz + 10 Kč

příplatky:

Expedice do 48h od odsouhlasení + 100% navíc ceny zboží

Kurýr přebírá připravené zásilky každý pracovní den v 15:00

Zasílání do zahraničí:

Zboží zasíláme kdekoli do zahraničí v rámci Evropské unie. Pro bližší informace a cenovou nabídku dopravního nás prosím kontaktujte na emailu info@onlineobraz.cz.

Způsob platby:

Za zboží objednané v našem eshopu http://www.onlineobraz.sk/ je možné platit přímou platbou na účet a to buď bankovním převodem na číslo účtu SK78 0200 0000 0038 5262 8053 nebo platbou na dobírku. Možnost si zvolí zákazník (objednatel platby libovolně při vyplňování objednávky).

Při volbě platby převodem na účet a následným odesláním objednávky bude zákazník kontaktován naší společností za účelem potvrzení objednávky a ujednání termínu realizování platby.Kontaktování zákazníka za tímto účelem bude realizováno nejpozději třetí pracovní den ode dne zaslání objednávky.

Možnost platby: převod peněz na bankovní účet, platba při převzetí zboží.

Při větších objednávkách je možné domluvit si individuální ceny, možnosti dopravy a platby. Při jakýchkoliv otázkách nás neváhejte kontaktovat na adresu info@onlineobraz.cz

Dodací podmínky

Zboží je objednateli zasíláno v nejkratším možném termínu. Doručení zboží se uskutečňuje na základě předem zvoleného způsobu dopravy a platby (způsob dopravy a platby je volen při vyplňování objednávky) nebo na základě individuální dohody s objednatelem. Termín dodání zboží závisí na druhu objednaného zboží, skladové dostupnosti, pracovní vytíženosti a dodacích podmínek kurýrních společností. Přibližná doba dodání je 2 až 5 pracovních dnů. Všechny objednávky se snažíme vyrobit co nejdříve. Informace o objednávce zjistíte na emaily info@onlineobraz.cz. Po odeslání zboží Vám zašleme informační email.

Vrácení zboží

Každý zákazník má nárok bez udání důvodu odstoupit od smlouvy v souladu s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je zákazník povinen uplatnit písemnou formou, ať už v listové nebo elektronické podobě (email). Lhůta pro zaslání zboží zpět je 14 dní.

Zboží je možné vrátit po vzájemné individuální dohodě (telefonické nebo formou e-mailu). Zboží musí být při vrácení nepoškozené a kompletní. V případě zaslání zboží na adresu společnosti musí být zboží důkladně zabaleno. Součástí vráceného zboží musí být přiložen doklad o koupi. Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy.

Společnost Onlineobraz se zavazuje následně do deseti dnů ode dne vrácení zboží vrátit plnou částku uhrazenou objednatelem za objednané zboží (včetně částky účtované za dopravu, kterou objednatel uhradil spolu s cenou zboží). Vrácení peněz se uskuteční bankovním převodem (bezhotovostním vkladem) na účet objednatele. Za tímto účelem je zákazník povinen při vrácení zboží uvést název účtu (jméno vlastníka), číslo účtu a kódové označení banky nebo doložit vyplněnou poštovní poukázku. Tyto údaje je možné přiložit k vrácené zásilce nebo zaslat na e-mailovou adresu e-shopu http://www.onlineobraz.cz/ (e-mailová adresa je uvedena na stránce http://www.onlineobraz.cz v sekci kontakt – kontaktní údaje).

Reklamace

V případě, že je zásilka už na pohled poškozena při přebírání, je třeba odmítnout převzetí zásilky a v co nejkratším čase uvědomit o nepřevzetí zásilky. V takovém případě objednavatel kontaktuje společnost telefonicky nebo formou e-mailu (kontaktní údaje jsou uvedeny na stránce www.onlineobraz.sk v sekci kontakty). Po prověření se postupuje v závislosti na individuálně dohodnutých podmínkách způsobu platby, způsobu dodání. V případě, že objednavatel uhradil cenu zásilky ještě před doručením resp. odesláním, bude mu po odmítnutí převzetí zásilky a jejím následném prověření vrácena plná uhrazená částka prostřednictvím bankovního převodu (bezhotovostního vkladu) na jeho účet. Na základě individuální dohody s objednatelem lze objednané zboží zaslat znovu. Při opětovném zaslání zboží nebudou objednateli účtovány další poplatky spojené s opětovným zasláním zboží.

K reklamaci je nutné předložit reklamované zboží, které musí být kompletní a v takovém stavu, v jakém bylo doručeno objednateli a také původní daňový doklad o koupi. Reklamace jsou ze strany prodejce řešeny v co nejkratším čase.

V případě uplatňování reklamace se doporučuje spotřebiteli telefonicky nebo mailem oznámit prodávajícímu, že daný produkt vykazuje chybu a jakým způsobem se projevila (popřípadě zaslat fotografie). Na základě těchto informací se doporučí spotřebiteli další postup při vyřizování reklamace.

Nakupující – spotřebitel – má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu (e-mailem na info@onlineobraz.cz), pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ARS) podle zákona 391/2015 Z.z. ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotřebitel může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK.

Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výšky 5 EUR s DPH.

Zrušení objednávky prodávajícím

Vyhrazujeme si právo objednávku zrušit, a to zejména v těchto případech:

– kupující uvedl nesprávné nebo zavádějící údaje – kupující v minulosti nepřevzal dobírku a neuhradil vzniklé náklady na doručení – zboží se již nevyrábí nebo nedodává, případně se výrazně změnila jeho cena.

Celý obsah stránky http://www.onlineobraz.cz včetně fotek, informačních stránek, popisů, grafik, zvukových záznamů, ochranných známek tvoří předmět duševního vlastnictví společnosti ORYX, s.r.o. nebo jejích partnerů. Společnost ORYX, s.r.o. si vyhrazuje veškerá práva spojená s kopírováním a rozšiřováním jakékoli části stránky. Tvorba internetové stránky a její struktura podléhají zvláštní ochraně podle zákona č. 618/2003 Z.z. Autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a nemůže být po částech ani jako celek zkopírována. Neoprávněný zásah do práv duševního vlastnictví má trestněprávní a občanskoprávní následky.